Cơ cấu tổ chức Phòng GD&ĐT Huyện Tân Kỳ

Ngày đăng: (12/02/2014)

Cơ cấu tổ chức Phòng GD&ĐT Huyện Tân Kỳ (Cập nhật)

1

Trịnh Hữu Thành

Trưởng phòng

0919532199

Thanhhuu62@gmail.com

2

Thái Thị Hồng

Phó trưởng phòng

0986567383

Hongtt.tk@nghean.edu.vn

3

Lê Thị Lệ

Phó trưởng phòng

0915060171

Lelt.tk@nghean.edu.vn

4

Phạm Tân Phương

Phó Trưởng phòng

0912135686

Phuongpt.tk@nghean.edu.vn

5

Đào Thị Năm

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục

0914404830

Namdt.tk@nghean.edu.vn

6

Đào Quang Thịnh

Chuyên viên THCS

0984404432

Thinhdq.tk@nghean.edu.vn

7

Nguyễn Cảnh Hùng

Chuyên viên THCS

0945778978

Hungnc.tk@nghean.edu.vn

8

Võ Thị Hồng Nhung

Chuyên viên ngoại ngữ

0917037366

Nhungvth.tk@nghean.edu.vn

9

Trần Đăng Khoa

Chuyên viên TH

0943878678

Khoatd.tk@nghean.edu.vn

10

Phan Đức Thuận

Chuyên viên TH

0973970682

Thuanpd.tk@nghean.edu.vn

11

Bùi Thị Hoa

Chuyên viên MN

0914003239

Hoabt.tk@nghean.edu.vn

12

Lê Thị Lệ Hiền

Kế Toán

0914739500

Hienltl.tk@nghean.edu.vn

13

Võ Thị Thúy Hà

Thủ Quỹ

0913276896

havtth@nghean.edu.vn

14

Phạm Văn Thắng

Tổ Chức

0982790877

Thangpv.tk@nghean.edu.vn

15

Đào Danh Sơn

Kế Hoạch

0936268789

Sondd.tk@nghean.edu.vn

16

Trần Thị Hoa

Văn Thư

0943278783

Hoatt.tk@nghean.edu.vn

17

Bùi Danh Giang

Trực Thi đua

0948647678

Giangbd.tk@nghean.edu.vn

18

Trần Xuân Kỳ

Trực Thanh Tra

0943940466

Kytx.tk@nghean.edu.vn

19

Nguyễn Viết Hà

Hoạt Động GDTX

0982882518

Hanv.tk@nghean.edu.vn


Người đăng tin: admin

TIN LIÊN QUAN

Phòng GD&ĐT Tân Kỳ | Địa chỉ: Khối 7 - Thị Trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ | Số điện thoại: 038.3.882189 | Email: tanky@nghean.edu.vn

Đang cập nhật

Bản quyền thuộc về PGD&ĐT Tân Kỳ